DENNÝ TÁBOR

PRIHLÁŠKA

Obstarávateľom: OZ "Outbreak", ul. Gudernová 3, 040 11 Košice, IČO: 42112150; DIČ: 2023104941, Č.U.: SK83 0900 0000 0050 2205 8855

Tento údaj je povinný.

ÚDAJE ŽIAKA


Kontaktné údaje:

Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.

Adresa:
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.

Škola:
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.

Obmedzenia / Spôsobilosť:
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.

Skúsenosti / Referencie:
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.